Çok Katmanlı Borular

Çok Katmanlı Borular

COMisa çok katmanlı boru ileri teknoljilerle polietilen polimerlerinin işlendiği son jenerasyon bir ürün olup plastik borunun vantajları ile metal borunun avantajlarını bünyesinde birleştirmektedir. COMisa çok katmanlı boru, esnek, sağlam ve yüksek basınç ve sıcaklıklara dayanıklı bir üründür.
Üretim prosedürü
Çok katmanlı boru teknolojik açıdan gelişmiş bir üretim prosesi ile gerçekleştirilmektedir.
1. Polietilen iç tabaka ekstrüde
2. dış yüzeye birleştirici birinci tabaka uygulanır.
3. müteakip aşamada alüminyum bir tabaka borunun etrafına sarılır ve karşılık gelen kenarlar kaynaklanır (kafa kafaya) daha sonra boru kalibre edilir.
4. Alüminyum tabakanın dış yüzeyine diğer bir birleştirici tabaka uygulanır.
5. UVa ışınlarına direnç için yeni bir işlenmiş tabaka uygulaması yapılır.
Tüm üretim aşaması sabit bir ısıda ve kontrol altında tamamen otomatik olarak gerçekleştirilmekte olup birbirinden bağımsız ve ardışık beş kontrol noktası öngörmektedir. Depolama aşamasından önce ürün mutlak kalite seviyesi elde etmek için uzman teknisyenler tarafından bir kez daha kontrol edilir.

borular-kullanilan malzemeler

KULLANIM ALANLARI:

 

- Radyatör Isıtma Sistemleri
- Kullanım Suyu
- Radyant Isıtma ve Soğutma Sistemleri
- Basınçlı Hava
- Endüstriyel Tesisler
- Duvardan Isıtma
- Soğuk Su

PERFORMANSLARI :

 

- Azami Çalışma Basıncı              = 10 BAR
- Azami Çalışma Sıcaklığı            = 95 °C
- Azami PIK Sıcaklık (1 Saat)    = 110 °C
- Patlama Basıncı (20 °C de)      = 80 BAR

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

 

DÜŞÜK ISIL GENLEŞME
Plastik borularda ileri derecede meydana gelen ısıl genleşme, perT/aL/pe-rT boruları mükemmel bir şekilde birleştiren yapışkan tabakalar sayesinde çok katmanlı borularda minimum seviyededir.

 

KOLAY KURULUM
Boruyu tüm COMISA serisi baskı bağlantı ve sıkıştırmalı bağlantı parçaları ile monte etmek için gerçekten çok az işlem gereklidir ve herhangi bir kaynak, diş açma veya yapıştırma işlemi gerektirmemektedir. Boruyu kesmek, kalibre etmek ve rakora sokmak yeterli olacaktır.

BÜKMESİ KOLAY VE STABİL BİÇİM
Zorlamaya gerek kalmadan el ile kolayca bükülebilir, kesiti sabit tutarak küçük yarı çaplarda bükülmelere olanak sağlar ve istenen pozisyonda kalır, yani “hafıza etkisi” yoktur.

İÇME SUYU İÇİN ONAY ALMIŞTIR
6 Nisan 2004 tarih, 174 sayılı Sağlık Bakanlığı Kararnamesinde (insan kullanımına yönelik suların toplanması, işlenmesi, temini ve dağıtımına yönelik sabit tesislerde kullanılabilecek malzeme ve nesneler ile ilgili yönetmelik) öngörülenlere cevap verir niteliktedir. Doğal olarak bu uygunluk, del dVGW-W534 Yönetmeliklerine göre diğer Avrupa ülkeleri için de geçerlidir ve W270 içme suyu ile kullanılması için KTW taleplerine uygundur.

MUTLAK OKSİJEN GEÇİRİMSİZLİĞİ
Tüm boru boyunca kenarları kaynaklanmış iç alüminyum tabaka sayesinde oksijen, su buharı ve diğer gazlı moleküllerinin geçişi tamamen ve mutlak biçimde engellenmiştir.Bu geçirimsizlik, koku iletimini de engellediği gibi zaman içinde sistemin komponentlerine zarar verebilecek çökeltiler, kirlilik ve korozyonu da engellemektedir.

 

YAŞLANMAYA KARŞI DAYANIKLILIK
Çok katmanlı borular için sertifikasyon veren Avrupa’nın en bürük sertifikasyon kurumu dVGW tarafından yapılan testler Comisa çok katmanlı borularının, devamlı sıcak ve soğuk su kullanımında 50 yıldan fazla kullanım süresince yaşlanma testlerini geçtiğini göstermektedir; plastik ve alüminyum kombinasyonu sistemi dayanıklı ve güvenilir kılmaktadır.

KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK
İleri derecede pürüssüz ve su ile hiç bir noktada sürtünmemeyen yüzeyi sayesinde, iç katman üzerine genel olarak suyun içinde bulunan unsurlar tutunamamakta ve böylece daha sonra korozyona neden olabilecek kabuklanmaların oluşması engellenmektedir.

 

borular-teknik