1969 yılında doğan bir Şirketin tarihçesini birkaç kelimeyle anlatmak kolay bir şey değil. Ayrıca tamamen sıfırdan bir şirket yaratmak da hiç kolay olmadı.
Başlangıçta faaliyetimiz az sayıda pirinç sıhhi tesisat ürünlerini basmak ve musluk üretmekten ibaretti. Sınırlarımızın dışındaki bazı müşterilerimizin gereksinimlerini yorumlama kapasitemiz çok kısa zamanda bizi yabancı pazarlara yönelmeye ve giderek sunumumuzu genişletmeye ve derinleştirmeye teşvit etti. Dolayısıyla üretimimiz giderek sıhhi tesisat ve ısıtma sistemleri için parçalar üretmeye yöneldi.
Gerçek gelişim, çok katmanlı borular için baskı ve sıkıştırma bağlantı parçaları ile ilgili Comisa-press ve Comis eurokono teknolojilerinin girişi ile 90’lı yıllarda oldu. Bunlar sayesinde Şirket daha da fazla yurt dışı pazarlara açıldı ve gitgide az sayıda müşterimize diğer uluslardan çok sayıda başka alıcılar da eklendi. Bugün Comisa ürünleri dünyada 35 den fazla ülkede kullanılmaktadır.
Yeni milenyum bizim, Comisa ‘nın sunduğu artı değeri anlama seviyesine gelen İtalyan pazarı için de hazır olduğumuzu gördü. Halen kendi topraklarımız dahilinde oldukça yaygın bir satış ağına sahibiz.